primeira página    página anterior    Página 3 de 22 páginas próxima página    última folha

XIs Gerrit KAMPHORST, tuinknecht, zelfstandig hovenier, wijnhandelaar, nascido em 28-11-1870 em Harderwijk (Hierden) (facçao: GK), faleceu em 10-10-1938 em Den Haag em 67-anos, enterrar ..-10-1938 em Den Haag (Kerkhoflaan). De trouwfoto van Gerrit Kamphorst en Marretje van Stralen dateert uit 1902 (afb.11) en op de tweede foto ziet men van links naar rechts Gerrit's kinderen Floris, Johanna, Gerrit, Henk en Marja (afb.12). Toen de huiskamerfoto werd genomen, was er nog geen televisie, maar wel radio. Gezinnen zaten dan vaak luisterend, lezend en handwerkend rond de tafel. Op de foto zitten van links naar rechts de zonen Anton en Henk, moeder Marretje, vader Gerrit en dochter Johanna (afb.13). Filho de Hendrik Jan KAMPHORST (ver Xk) e Maria Gerarda van BLANKESTEIJN.
Esposada em 17-07-1902 em Zetten, casamento em 31-anos em 31-07-1902 em Zetten (Gemeente Valburg) com Marretje van STRALEN, 25 anos, fröbeljuffrouw, handwerkonderwijzeres, nascida em 15-12-1876 em Zetten (Valburg), faleceu em 11-01-1971 em Den Haag em 94-anos, enterrar em 15-01-1971 em Den Haag (Kerkhoflaan), filha de Floris van STRALEN, timmerman, e Johanna Teunissen van MANEN.
Deste casamento:
1.  Hendrik Jan (Henk) (ver XIIy).
2.  Johanna Maria Gerarda, nascida em 04-12-1907 em Den Haag, faleceu em 09-08-1999 em Den Haag em 91-anos.
3.  Maria Gerarda, nascida em 01-05-1909 em 's-Gravenhage, faleceu em 05-05-2001 em Doorn em 92-anos.
4.  Floris (ver XIIz).
5.  Gerrit (ver XIIaa).
6.  Antonie Jacobus (Anton) (ver XIIab).
7.  Johannes (Hans) (ver XIIac).

XIIy Hendrik Jan (Henk) KAMPHORST, employee bij verzekeringsmaatschappij, handelsvereniging, clearingsinstituut, rijksambntenaar, nascido em 10-10-1906 em Den Haag (facçao: GK), was actief lid van de gereformeerde kerk. Al zijn kinderen werden in deze kerk gedoopt en zelf was hij in zijn vrije tijd kerkorganist en ouderling. Was bestuurslid en secretaris van de protestants-christelijke scholen en zijn echtgenote was onderwijzeres aan de gereformeerde bewaarschool te Scheveningen. In 1942 werd Hendrik Jan gezocht door de Duitse bezetter, waarschijnlijk t.b.v. de "Arbeidseinsatz". Hij dook onder, eerst in zijn eigen huis op het adres Conradkade 13 te Den Haag en later bij een familie Karsten in Kolderveen. Op 8 april werd hem een koninklijke onderscheiding verleend, nl. de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud. Faleceu em 14-03-1995 em Den Haag (De Strijp) em 88-anos, enterrar em 18-03-1995 em Den Haag (Nieuw Eykenduynen). Hendrik Jan senior was een actief lid van de gereformeerde kerk. Al zijn kindeen werden in deze kerk gedoopt en zelf was hij in zijn vrije tijd kerkorganist en ouderling. Hij was bestuurslid en secretaris van protestants-christelijke scholen en zijn echtgenote was tot haar huwelijk onderwijzeres van de gereformeerde bewaarschool te Scheveningen. In 1942 werd Hendrik Jan gezocht door de Duitse bezetters. Hij dook onder, eerst in zijn eigen huis op het adres Conradkade 13 te Den Haag en later op de boerderij van de familie Karsten in Kolderveen. Op 8 april 1971 werd hem een koninklijke onderscheiding verleend, nl. de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud. Van Hendrik Jan en zijn vrouw hebben wij geen foto ontvangen, maar wel van zijn kinderen op wat oudere leeftijd (afb.18). Filho de Gerrit KAMPHORST (ver XIs) e Marretje van STRALEN, fröbeljuffrouw, handwerkonderwijzeres.
Casamento em 30-anos em 28-05-1937 em Den Haag com Martina Jannetje Maartje van de WEGE, 22 anos, onderwijzeres, nascida em 06-09-1914 em Den Haag, batizado (GK) em 29-09-1914 em Den Haag, faleceu em 20-09-1998 em Cappelle aan den IJssel (IJssellandziekenhuis) em 84-anos, enterrar ..-09-1998 em Den Haag (Nieuw Eykenduynen), filha de Martinus Jan van de WEGE e Lijntje van DONGEN.
Deste casamento:
1.  Hendrik Jan, free lance ontwerper visuele communicatie, docent aan academies voor beeldende kunsten, nascido em 03-04-1938 em Den Haag (Scheveningen) (facçao: GK/zonder).
Casamento (1) em 31-anos em 27-12-1969 em Den Haag, divorciado depois 9 ano em 12-07-1979 em Den Haag ? Esposa é Nita WANDSCHNEIDER, receptioniste, nascida ±1939 em Den Haag ? Filha de Hans WANDSCHNEIDER e Wil SLATERUS.
Casamento (2) em 51-anos em 19-07-1989 em Sassenheim com Johanna Marijke van LIERE, 47 anos, nascida em 13-11-1941 em Soerabaja (Ned.Indië), faleceu em 18-04-1990 em Sassenheim em 48-anos, enterrar ..-04-1990 em Sassenheim (Nieuwe Begraafplaats), filha de Adriaan Marinus van LIERE e Jannetje BOM.
2.  Marjolijntje (ver XIIIaa).
3.  Johannes Jacobus (ver XIIIab).
4.  Floris Gerrit Anton (ver XIIIac).
5.  Martien Jan (ver XIIIad).

XIIIaa Marjolijntje KAMPHORST, onderwijzeres, nascida em 12-05-1941 em Den Haag (Scheveningen) (facçao: GK/NH). Colijnschool Scheveningen/Duindorp, filha de Hendrik Jan (Henk) KAMPHORST (ver XIIy) e Martina Jannetje Maartje van de WEGE, onderwijzeres.
Casamento em 26-anos em 27-10-1967 em Den Haag com Wouter den DULK, 26 anos, ingenier werktuigbouw, directeur en commissaris diverse bedrijven, nascido em 21-01-1941 em Den Haag (Scheveningen), filho de Jac den DULK e Johanna Margaretha Agatha de VOS.
Deste casamento:
1.  Madelon Martine, nascida em 07-04-1969 em Spijkenisse.
2.  Jaco, nascido em 02-08-1972 em Rotterdam.

XIIIab Johannes Jacobus KAMPHORST, electrotechnisch ingenieur, ontwikkelaar, coördinator, projectleider, afdelingshoofd, sales engineer, nascido em 24-06-1943 em Den Haag, batizado (GK) em Den Haag. Johannes Jacobus en zijn vrouw waren beiden lidmaat van zowel de Nederlandse Kerk in Duitsland als van de Evangelische Kirche in Duitsland. Filho de Hendrik Jan (Henk) KAMPHORST (ver XIIy) e Martina Jannetje Maartje van de WEGE, onderwijzeres.
Casamento em 22-anos em 13-12-1965 em Den Haag com Cornelia Geertje Maria van der ZWAN, 22 anos, secretaresse, nascida em 30-09-1943 em Den Haag, batizado (GK) em Den Haag, filha de Teunis van der ZWAN e Adriana ROELEVELD.
Deste casamento:
1.  Ernst Jan (ver XIVk).
2.  Tjeerd, nascido em 03-05-1968 em (DEU), batizado (GK) em Scheveningen, faleceu em 28-03-1988 em Hanover (Dld) em 19-anos, enterrar em 05-04-1988 em Reichenau/Baden.
3.  Eveline (ver XIVl).
4.  Annamarie Elisabeth, leerlingverpleegster, verpleegkundige, nascida em 16-03-1981 em (DEU), batizado (GK) em 19-07-1981 em Scheveningen.

XIVk Ernst Jan KAMPHORST, medicus/arts, nascido em 10-11-1966 em (DEU), batizado (GK) em 19-03-1967 em Scheveningen. In 2001 was Ernst Jan nog steeds Nederlander, maar zijn kinderen hadden zowel de Nederlandse als de Duitse nationaliteit. Met zijn Duitse vrouw Irmgard en de kinderen was hij lidmaat geworden van de Evangelische Kirche Deutschland. Filho de Johannes Jacobus KAMPHORST (ver XIIIab) e Cornelia Geertje Maria van der ZWAN, secretaresse.
Casamento em 24-anos em 15-03-1991 em Konstanz (D) com Irmgard GÖLLNER, 22 anos, verpleegster, nascida em 01-08-1968 em Hermannstadt (Roemenie) (facçao: Evang.Lutersch), filha de Simon Ernst GÖLLNER e Gerda SIFFT.
Deste casamento:
1.  Maren Desirée, nascida em 09-02-1997 em (DEU).
2.  Anna Lea, nascida em 07-01-1999 em (DEU).
3.  Nora Jane, nascida em 26-03-2002 em (DEU).

XIVl Eveline KAMPHORST, verloskundige, nascida em 11-09-1972 em (DEU), batizado (Evang.Lutersch) em 18-03-1973 em Scheveningen, filha de Johannes Jacobus KAMPHORST (ver XIIIab) e Cornelia Geertje Maria van der ZWAN, secretaresse.
Casamento em 22-anos em 08-09-1995 em Reichenau/Baden (D) com Albrecht HANUSCH, 29 anos, financieel directeur, nascido em 17-02-1966 em (DEU) (facçao: Evang.Lutersch), filho de Edmund HANUSCH e Margarete Frieda GERLACH.
Deste casamento:
1.  Laura Sophie, nascida em 03-03-1997 em (DEU).
2.  Lucas Johannes, nascido em 13-12-1999 em (DEU).
3.  Marc Thomas, nascido em 18-10-2001 em (DEU).
4.  Marten Matthias, nascido em 04-09-2004 em Ostbevern (Westfalen).
5.  Finn Daniel, nascido em 25-04-2006 em Ostbevern.

XIIIac Floris Gerrit Anton KAMPHORST, directeur Formodule Corporate Information Management, nascido em 06-02-1946 em Den Haag (facçao: GK), filho de Hendrik Jan (Henk) KAMPHORST (ver XIIy) e Martina Jannetje Maartje van de WEGE, onderwijzeres.
Casamento em 26-anos em 25-08-1972 em Loosduinen com Pieternella Jacoba TINGA, 22 anos, secretaresse, nascida em 10-04-1950 em Den Haag (facçao: GK), filha de Jacobus TINGA e Pieternella Jacoba CRAAMER.
Deste casamento:
1.  Jojanneke, nascida em 15-03-1983 em Gouda, batizado em Gouda.
2.  Marjolijne, Heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan Universiteit van Amsterdam, nascida em 14-07-1986 em Gouda, batizado em Gouda, https://www.facebook.com/marjolijne.kamphorst.

XIIIad Martien Jan KAMPHORST, computeranalist, projectleider, nascido em 20-07-1947 em Den Haag, batizado (GK) em Den Haag, faleceu em 18-10-1993 em Oegstgeest em 46-anos, filho de Hendrik Jan (Henk) KAMPHORST (ver XIIy) e Martina Jannetje Maartje van de WEGE, onderwijzeres.
Casamento em 23-anos em 01-10-1970 em Den Haag com Maria Martha KLOOSTERMAN, 22 anos, voedingsassistente, nascida em 12-05-1948 em Goes (facçao: GK), filha de Daniël Gerardus KLOOSTERMAN e Maartje Laurina van WILLIGE.
Deste casamento:
1.  Martjal Jurjan (ver XIVm).
2.  Jessica Tamar, medisch biologisch ingenieur, laboratoriumanaliste, nascida em 21-06-1977 em Gouda.
3.  Jurre Jorian (ver XIVn).

XIVm Martjal Jurjan KAMPHORST, technisch administratief medewerker, nascido em 22-07-1974 em Leidschendam, batizado (GK) em Leidschendam, filho de Martien Jan KAMPHORST (ver XIIIad) e Maria Martha KLOOSTERMAN, voedingsassistente.
Casamento em 27-anos em 10-08-2001 em Oegstgeest com Miriam KORTEKAAS, 26 anos, maritiem ingenieur, nascida em 20-07-1975 em Katwijk (facçao: RK), filha de Ignatius Alphonsus Maria KORTEKAAS e Anna Maria van KESTEREN.
Deste casamento:
1.  Max Martjal, nascido em 24-01-2004 em Oegstgeest.
2.  Marijn Olivier, nascido em 09-08-2005 em Oegstgeest.

XIVn Jurre Jorian KAMPHORST, student biofarmaceutische wetenschap (2001), promovendus analytische biowetenschappen (2007), nascido em 22-04-1981 em Gouda, filho de Martien Jan KAMPHORST (ver XIIIad) e Maria Martha KLOOSTERMAN, voedingsassistente.
Casamento ±2007 com Marloes N. Nascida ±1983.
Deste casamento:
1.  Joris, nascido ±2010.
2.  Sanne Gabrielle, nascida ..-04-2014 em Glasgow (UK).

XIIz Floris KAMPHORST, zelfstandig hovenier te Den Haag, nascido em 08-09-1910 em Den Haag, batizado (GK) em Den Haag, faleceu em 30-12-2003 em Huizen em 93-anos, de naam van Floris komt voor in de Inventaris van de archieven van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (1945-1958), met taakopvolgers en uitvoerende instanties (1945-1986); Deel III Personeelsdossiers. Plaats van tewerkstelling: Zeist, Bewaringskamp. Filho de Gerrit KAMPHORST (ver XIs) e Marretje van STRALEN, fröbeljuffrouw, handwerkonderwijzeres.
Casamento em 26-anos em 30-09-1936 em Den Haag com Petronella van den HAAK, 25 anos, nascida em 10-03-1911 em Rijnsburg, faleceu em 28-03-1990 em Huizen em 79-anos, enterrar em 31-03-1990 em Huizen, filha de Geerlof van den HAAK e Pieternella (Pie) de LEEUW.
Deste casamento:
1.  Marretje (ver XIIIae).
2.  Geerlof Johannes, medisch analist, nascido em 30-05-1940 em Den Haag, batizado (GK) em Den Haag, faleceu em 23-03-1995 em Cannes (FRA) em 54-anos.
Casamento em 26-anos em 06-08-1966 em Praz-Coutant (FRA) com Marcelle Juliette LORENZO, 30 anos, analiste, nascida em 26-02-1936 em Frankrijk, filha de L. LORENZO e M. SEILER.

XIIIae Marretje KAMPHORST, telefoniste, nascida em 05-07-1938 em Den Haag, batizado (GK) em Den Haag, filha de Floris KAMPHORST (ver XIIz) e Petronella van den HAAK.
Casamento em 23-anos em 30-05-1962 em Huizen com Jan van GALEN, 27 anos, rijwielhandelaar, nascido em 19-03-1935, faleceu em 21-09-1995 em Balkbrug em 60-anos, filho de Wouter van GALEN e Woutertje VOS.
Deste casamento:
1.  Marianne (Marjan), nascida em 30-05-1967 em Huizen.

XIIaa Gerrit KAMPHORST, timmerman, aannemer, nascido em 20-05-1912 em Den Haag (facçao: GK), faleceu em 11-03-1985 em Apeldoorn em 72-anos, enterrar em 15-03-1985 em Ugchelen, Apeldoorn (Algemeen graf), in dit graf ook begraven : Magdalena Elisabeth van Wijk. De verhuizing van het gezin van Gerrit naar Rijssenburg bij Driebergen van 1942 tot 1945 was vermoedelijk het gevolg van een gedwongen evacuatie i.v.m. oorlogshandelingen. Omdat de Duitsers vreesden voor een landing van de geallieerden op de kust van West Europa, werd een verdedigingslinie aangelegd. Bij Den Haag kreeg deze "Atlantikwall" de vorm van een anti-tankgracht, die in een open strook van 350 meter breed dwars door de stad liep. In deze strook werden alle gebouwen afgebroken en tussen de strook en de kust moesten alle huizen ontruimd worden. De gezinnen van de geëvacueerden met een economische binding aan Den Haag werden gehuisvest in andere delen van de stad, nl. in de huizen van mensen die niet economisch aan Den Haag gebonden waren. De laatstgenoemden moesten elders onderdak zien te vinden. Filho de Gerrit KAMPHORST (ver XIs) e Marretje van STRALEN, fröbeljuffrouw, handwerkonderwijzeres.
Esposada em 11-03-1939 em Den Haag, casamento em 26-anos em 22-03-1939 em Den Haag com Jannigje (Anna) de RIJK, 25 anos, nascida em 14-03-1914 em Scheveningen (facçao: GK), filha de Coenraad Wilhelm de RIJK e Geertje van PEET.
Deste casamento:
1.  Gertrude Marijke, nascida em 26-04-1941 em Den Haag.
Casamento em 43-anos em 05-02-1985 em Zutphen com Cornelis Johannes BROEKMAN, nascido ±1941.
2.  Johanna Maria Gerarda, nascida em 09-03-1944 em Zeist.
3.  Cornelis Antonie (ver XIIIaf).
4.  Wilhelm Hendrik Jan (ver XIIIag).

XIIIaf Cornelis Antonie KAMPHORST, bouwkundig ambtenaar, nascido em 11-02-1945 em Driebergen-Rijssenburg, batizado (GK/NH) em Driebergen. Op de foto van de receptie ter gelegenheid van het huwelijk van Cornelis Antonie Kamphorst en Margaretha Johanna Kruikmeier staan rechts van het bruidspaar Cornelis Antonie's ouders Gerrit Kamphorst en Jannigje de Rijk (afb.26). Cornelis Antonie's oudste zoon Gerrit Jan Willem werkte van begin september 1999 tot eind oktober 2001 als vrijwilliger op het zendingsschip De Doulos van de interkerkelijke organisatie "Operatie Mobilisatie". Hij is in 2002 te Melbourne in Australië een opleiding gaan volgen aan het Bible College Victoria te Lilydale bij Melbourne. Bij deze school is ook een vliegopleiding verbonden, waardoor hij uiteindelijk als zendingsvlieger zal kunnen gaan werken voor de Australische organisatie Mission Aviation Fellowship. Gertjan trad in 2002 in het huwelijk met de Phillipijnse Glenda Libongcogon (afb.27). Filho de Gerrit KAMPHORST (ver XIIaa) e Jannigje (Anna) de RIJK.
Casamento em 26-anos em 10-11-1971 em Den Haag com Margaretha Johanna KRUIKEMEIER, 23 anos, nascida em 29-11-1947 em Soerabaja (Ned.Indië), batizado (Prot.Gemeente) em 04-04-1948 em Batavia, filha de Adrianus KRUIKEMEIER e Cornelia KIEVITH.
Deste casamento:
1.  Gerrit Jan Willem (Gertjan) (ver XIVo).
2.  Rianne Corine, nascida em 21-03-1975 em Spijkenisse, batizado (NH) em 13-04-1975 em Spijkenisse.
Casamento em 26-anos em 08-02-2002 em Wijk bij Duurstede com Dirk van BUUREN, nascido ±1975.
3.  Jeroen Michiel, bouwkundig ingenieur, nascido em 23-07-1978 em Spijkenisse, batizado em 10-09-1978 em Spijkenisse.
4.  Marit Gertrude Johanna, nascida em 16-07-1982 em Zoetermeer, batizado em 19-09-1982 em Zoetermeer.

XIVo Gerrit Jan Willem (Gertjan) KAMPHORST, werktuigbouwkundig ingenieur, nascido em 25-09-1972 em Spijkenisse, batizado em 12-11-1972 em Spijkenisse, werkte als vrijwilliger op het zendingsschip De Doulos van de interkerkelijke organisatie Operatie Mobilisatie. Volgt in 2002 te Melbourne (Australië) een opleiding aan een bijbelschool, incl. een vliegopleiding. Filho de Cornelis Antonie KAMPHORST (ver XIIIaf) e Margaretha Johanna KRUIKEMEIER.
Casamento em 29-anos em 20-04-2002 em Cebu (Philipijnen), casamento igreja em 14-06-2002 em Zoetermeer com Glenda M. LIBONGCOGON, 28 anos, nascida em 06-04-1974 em Cebu City (Fillipijnen).
Deste casamento:
1.  Johan Cornelis, nascido em 27-09-2003 em Melbourne (Australie).
2.  Marielle Joy, nascida em 18-01-2007 em Cairn (Australie).

XIIIag Wilhelm Hendrik Jan KAMPHORST, autotechnicus (1970), wiskundig ingenieur (1982), systeemontwerper (1982-), nascido em 29-06-1947 em Den Haag, batizado (GK) em Den Haag, faleceu em 13-02-2019 em 71-anos, cremado em 20-02-2019, filho de Gerrit KAMPHORST (ver XIIaa) e Jannigje (Anna) de RIJK.
Casamento em 28-anos em 10-06-1976 em Den Haag com Marja Jolanda BIJLEVELD, 22 anos, administratief medewerkster/cassiere, nascida em 31-08-1953 em Den Haag, filha de Leendert Marius BIJLEVELD e Jantina Johanna RABBERS.
Deste casamento:
1.  Ilana Damaris (ver XIVp).
2.  Hilco Yoram Marius, nascido em 27-06-1983 em Den Haag (facçao: GK).

XIVp Ilana Damaris KAMPHORST, Oprichter/eigenaar bij Flame's Mystery, nascida em 01-01-1981 em Den Haag, batizado (GK) em 01-03-1981 em Scheveningen, filha de Wilhelm Hendrik Jan KAMPHORST (ver XIIIag) e Marja Jolanda BIJLEVELD, administratief medewerkster/cassiere.
Casamento em 29-anos em 30-07-2010 em Haarzuilens (kasteel de Haar), divorciada ±2016 de Emile Christiaan LENSINK, nascido em 08-06-1980 em Zeist.
Deste casamento:
1.  Damiana Joy, nascida em 18-09-2010 para 16.40 hora em Amersfoort.
2.  Kyan Ronin, nascido em 17-09-2011 para 00.40 hora em Amersfoort.

XIIab Antonie Jacobus (Anton) KAMPHORST, assistent accountant (1932), registeraccountant (1950), hoofd administratie Heineken Rotterdam, nascido em 14-02-1915 em Den Haag (Scheveningen), batizado (GK) em Den Haag, faleceu em 02-10-2007 em Amersfoort em 92-anos, enterrar em Driebergen. Antonie Jacobus was 17 jaar toen hij zijn HBS-B diploma behaalde en als assistent-accountant ging werken. In de avonduren studeerde hij 18 jaar lang voor het diploma van het Nederlands Instituut van Accountants, dat hij op 29-06-1950 verwierf. Antonie Jacobus was op verschillende manieren actief lid van de Gereformeerde Kerk. Zo was hij diaken te Scheveningen, ouderling en scriba te Rotterdam en afgevaardigde voor de zending te Zwijndrecht. Een foto uit 1959 toont het gezin van Antonie Jacobus (afb.19). Van links naar rechts ziet men daarop staand Gert Jan, Gijs, Frits, en Lies, zittend moeder Elisabeth Maria, Nico, Leo, vader Antonie Jacobus en Hans. Filho de Gerrit KAMPHORST (ver XIs) e Marretje van STRALEN, fröbeljuffrouw, handwerkonderwijzeres.
Esposada em 11-06-1940 em Den Haag, casamento em 25-anos em 26-06-1940 em Den Haag, casamento igreja em 26-06-1940 em Den Haag (Noorderkerk) com Elisabeth Maria SMIDT (Schmidt), 24 anos, nascida em 08-11-1915 em Den Haag, faleceu em 24-11-1975 em Driebergen-Rijssenburg em 60-anos, filha de Johannes SMIDT e Elisabeth Maria RISSEEUW.
Deste casamento:
1.  Gerrit Johannes Antonie (Gert Jan), bankmedewerker en muzikant, nascido em 16-06-1941 em Den Haag.
Casamento ca. 1969 em Aalten, divorciado ca. 1995 em Amsterdam de Geertruida (Trudy) BRANDSMA, nascida em 10-04-1948 em Winterswijk.
2.  Elisabeth Maria Flora (Lies), nascida em 25-09-1942 em Den Haag.
3.  Johannes Floris Gerardus (Hans) (ver XIIIah).
4.  Antonie Jacobus Frederik (Frits) (ver XIIIai).
5.  Gijsbert Hendrik Jan (Gijs) (ver XIIIaj).
6.  Leonard François Marinus (Leo) (ver XIIIak).
7.  Nicolaas Jan Willem (Nico) (ver XIIIal).

XIIIah Johannes Floris Gerardus (Hans) KAMPHORST, predikant en dovenpastor, nascido em 24-12-1943 em Den Haag, batizado (GK) em Den Haag, faleceu em 29-03-2010 em Harderwijk em 66-anos, enterrar em 03-04-2010 em Harderwijk, Oostergaarde. Hans Kamphorst is op 29 maart 2010 te Harderwijk overleden en aldaar begraven. Kenmerkend voor hem was zijn humor, waarmee hij de sfeer kon opvrolijken. Hij heeft zich onder andere ingezet voor de ouderen in de Gelderhorst. Zij hadden zijn warme aandacht. Als reisleider heeft hij een bijzondere reis met doven naar Isra.l gemaakt. Toen in 1991 de Nederlandse Hervormde Kerk het dovenpastoraat dreigde weg te bezuinigen heeft hij plaatselijk en regionaal veel mensen en gemeentes gemobiliseerd om aan de kerk duidelijk te maken waarom dovenpastoraat van belang is. Ook de media werden daarbij ingeschakeld.
Helaas kreeg hij al snel last van rugproblemen. Zijn gezondheid verhinderde dat hij zich als dovenpastor kon blijven inzetten. In 2001 is hij met invaliditeits-emeritaat gegaan.
Filho de Antonie Jacobus (Anton) KAMPHORST (ver XIIab) e Elisabeth Maria SMIDT (Schmidt).
Casamento em 26-anos em 24-07-1970 em Kampen com Anna Clazina (Ines) TORN, 26 anos, verkoopster, portretschilderes, nascida em 03-07-1944 em Kampen, faleceu <2002 em Steenwijk, filha de Pieter (Piet) TORN e Gerrigje (Gerry) KWAKKEL.
Deste casamento:
1.  Jurjen Johannes Antonie (ver XIVq).

XIVq Jurjen Johannes Antonie KAMPHORST, doctorandus en a.i.o. Nascido em 30-03-1976 em Leeuwarden, batizado (GK) em Suawoude, filho de Johannes Floris Gerardus (Hans) KAMPHORST (ver XIIIah) e Anna Clazina (Ines) TORN, verkoopster, portretschilderes.
Casamento em 25-anos em 04-07-2001 em Rotterdam, casamento igreja ca. 2001 em Krakow (Swietego Krzyza) com
Ewa MENDYS

Ewa MENDYS

Ewa MENDYS, 27 anos, doctoranda en a.i.o. Nascida em 22-11-1973 em Krakow (Polen), noemt zich officeel Ewa Mendys-Kamphorst, filha de Stanslaus MENDYS.
Deste casamento:
1.  Witold Stanislaw Johannes, nascido em 19-04-2004 em Rotterdam.
2.  Antoni Pieter Fraciszek, nascido ±2007 em Rotterdam.

XIIIai Antonie Jacobus Frederik (Frits) KAMPHORST, banketbakker, nascido em 22-04-1945 em Den Haag, batizado (GK) em Den Haag, filho de Antonie Jacobus (Anton) KAMPHORST (ver XIIab) e Elisabeth Maria SMIDT (Schmidt).
Casamento em 22-anos em 05-01-1968 em Rotterdam com Hendrika Jantina (Hennie) van DOORN, 21 anos, secretaresse, nascida em 05-05-1946 em Rotterdam, filha de Cornelis van DOORN e Riek KERST.
Deste casamento:
1.  Brenda (ver XIVr).
2.  Vera, producent, nascida em 06-05-1974 em Rotterdam. Vera Kamphorst volgende een HBO-opleiding Politiek en Bestuur. Na een paar jaar bedrijfsleven weet ze het wel. Geen 9-tot-5-baan en veel contact met mensen. Tijdens haar acht jaar werkervaring bij Mojo Concerts wordt ze verliefd op het produceren van evenementen. Met deze passie start Vera BE DARE! event productions. BE DARE! staat volgens haar voor Ben jezelf, Durf te zijn en Ben erbij! Als freelance producent stroopt zij graag haar mouwen op voor een klus. Hoe zwaar een productie ook is, er is bij haar altijd ruimte voor een lach. ôWe zijn tenslotte mensen.ö Balans vinden tussen werk en leven is lastig in het vak van producent. Die balans zoekt Vera in de natuur. Ze woont in haar geboortestad Rotterdam, maar wil binnen drie jaar de drukke Randstad verruilen voor een boerderij in het bos met wat kippen en konijnen in de achtertuin.

XIVr Brenda KAMPHORST, admin.medewerkster, nascida em 21-12-1970 em Rotterdam, filha de Antonie Jacobus Frederik (Frits) KAMPHORST (ver XIIIai) e Hendrika Jantina (Hennie) van DOORN, secretaresse.
Casamento em 24-anos em 22-09-1995 em Onderbanken (Dld) com Gerrit HISCHE, 31 anos, admin.logistiek medewerker, nascido em 13-02-1964 em Hannover (Dld).
Deste casamento:
1.  Mika, nascido em 02-03-1997 em Heerlen.
2.  Espen, nascido em 09-04-2002 em Heimsberg (Dld).

XIIIaj Gijsbert Hendrik Jan (Gijs) KAMPHORST, docent scheikunde, nascido em 06-03-1948 em Den Haag, batizado (GK) em Den Haag, filho de Antonie Jacobus (Anton) KAMPHORST (ver XIIab) e Elisabeth Maria SMIDT (Schmidt).
Casamento em 23-anos em 05-11-1971 em Utrecht com Suzanna Neeltje (Suzan) TORN, 22 anos, etaleuse, nascida em 07-07-1949 em Kampen, filha de Pieter (Piet) TORN e Gerrigje (Gerry) KWAKKEL.
Deste casamento:
1.  Natalie Jeanet (Talja) (ver XIVs).
2.  Jolie Teresa, nascida em 22-03-1976 em Zwolle.

XIVs Natalie Jeanet (Talja) KAMPHORST, drs. sociologie, marketing analiste, nascida em 22-11-1973 em Zwolle, filha de Gijsbert Hendrik Jan (Gijs) KAMPHORST (ver XIIIaj) e Suzanna Neeltje (Suzan) TORN, etaleuse.
Casamento em 25-anos em 04-06-1999 em Ruurlo com Robert Frank (Rob) MAAS, 29 anos, huisarts, nascido em 30-03-1970 em Den Haag, filho de Arie MAAS, fysiotherapeut, e Jacoba Hendrika Johanna (Joke) van der KAAY.
Deste casamento:
1.  Madelief Johanna, nascida em 19-02-2004 em Zwolle.
2.  Iris Suzanne, nascida em 30-01-2006 em Zwolle.

XIIIak Leonard François Marinus (Leo) KAMPHORST, onderwijzer, hoofd basisschool, nascido em 20-05-1950 em Den Haag, filho de Antonie Jacobus (Anton) KAMPHORST (ver XIIab) e Elisabeth Maria SMIDT (Schmidt).
Casamento em 22-anos em 13-04-1973 em Zwijndrecht com Wilhelmina (Ineke) BREUKHOVEN, 22 anos, nascida em 23-03-1951 em Zwijndrecht.
Deste casamento:
1.  Elisabeth Maria Christine, fysiotherapeute (1992), salarismanager (1996), servicemanager hypotheekwijzer (2001), nascida em 12-03-1974 em Zeist, batizado (GK) em Doorn.
Coabitaçao ca. 2002 com Marcel GELUK, loodgieter, brandweerman, nascido ±1973.
2.  Janna Wilhelmina Adriana (Janneke) (ver XIVt).
3.  Jacoba Hendrika Marieke, nascida em 29-09-1981 em Doorn.

XIVt Janna Wilhelmina Adriana (Janneke) KAMPHORST, onderwijzeres, nascida em 06-08-1976 em Doorn, filha de Leonard François Marinus (Leo) KAMPHORST (ver XIIIak) e Wilhelmina (Ineke) BREUKHOVEN.
Esposada em 02-04-2000 em Wijk bij Duurstede, casamento em 24-anos em 01-06-2001 em Wijk bij Duurstede com Eric QUARTEL, 24 anos, timmerman, nascido em 27-05-1977 em Zeist.
Deste casamento:
1.  Sanne, nascida em 22-09-2002 em Nieuwegein.
2.  B. Nascido ±2006.

XIIIal Nicolaas Jan Willem (Nico) KAMPHORST, tandarts, nascido em 22-10-1954 em Rotterdam, batizado (GK) em Rotterdam, filho de Antonie Jacobus (Anton) KAMPHORST (ver XIIab) e Elisabeth Maria SMIDT (Schmidt).
Casamento em 22-anos em 22-10-1976 em Driebergen-Rijssenburg com Anje Frederika LEENDERS, 21 anos, gestalttherapeute, nascida em 10-06-1955 em Breukelen, filha de Roelof Jan LEENDERS e Anje WIERINGA.
Deste casamento:
1.  Floor, nascida em 04-08-1986 em Nieuwegein (Vreeswijk).
2.  Anne, nascida em 14-12-1988 em Zeist.
3.  Joost, nascido em 18-11-1991 em Zeist.

XIIac Johannes (Hans) KAMPHORST, brood- en banketbakker, nascido em 07-04-1918 em Den Haag (facçao: Geref.), faleceu em 19-11-1982 em Soest em 64-anos, enterrar em 23-11-1982 em Soest, Veldweg, filho de Gerrit KAMPHORST (ver XIs) e Marretje van STRALEN, fröbeljuffrouw, handwerkonderwijzeres.
Casamento em 29-anos em 19-08-1947 em Soest com Hesselina Annetje VONK, 22 anos, nascida em 03-11-1924 em Arnhem, filha de Johannes VONK, brood- en banketbakker, e Ymkje MEIMA.
Deste casamento:
1.  Ymkje Maria Hesselina (Ymie), nascida em 29-09-1948 em Soest, batizado (Geref.) em 03-10-1948 em Soest.
Casamento em 22-anos em 09-09-1971 em Nijkerk, divorciada depois 10 ano em 23-06-1982 em Nijkerk ? Marido é Gerardus van BOKHORST, nascido ±1947 em Nijkerk ?
2.  Maria Petronella Elisabeth (Marja), nascida em 21-09-1951 em Soest, batizado (Geref.) em 07-10-1951 em Soest.
Casamento em 19-anos em 17-06-1971 em Soest, divorciada ..-10-1989 em Soest ? Marido é Hendrik (Dick) LOS, nascido em 25-02-1952 em Amstelveen.
3.  Helena Johanna (Heleen), nascida em 19-05-1954 em Soest.
Casamento em 26-anos em 10-04-1981 em Zeist com Wilhelmus (Wim) KUIJER, 46 anos, nascido em 02-09-1934 em Eemnes/Baarn.
4.  Johanna Hendrika Wilhelmina (Hanneke), nascida em 27-05-1963 em Soest.
Casamento em 22-anos em 08-08-1985 em Bilthoven com Gerardus Marinus van GRONINGEN, 28 anos, nascido em 23-04-1957 em Soest.

XIt Gerardus KAMPHORST, tuinknecht, bloemist, nascido em 22-10-1872 em Harderwijk, faleceu em 07-11-1938 em Scheveningen em 66-anos, filho de Hendrik Jan KAMPHORST (ver Xk) e Maria Gerarda van BLANKESTEIJN.
Casamento em 30-anos em 12-11-1902 em Purmerend com Trijntje KOOIMAN, 28 anos, nascida em 06-11-1874 em Terschelling, faleceu em 21-12-1958 em Den Haag em 84-anos, filha de Jan KOOIMAN e Geertje OSSEBAAR.
Deste casamento:
1.  Maria Gerarda (ver XIIad).
2.  Jan Hendrik (ver XIIae).
3.  Gerardus, mede-exploitant watersportwerf Warmond, nascido em 27-12-1910, faleceu em 02-06-1938 em Warmond em 27-anos.

XIIad Maria Gerarda KAMPHORST, nascida em 01-07-1905 em Den Haag (facçao: GK), faleceu em 11-11-1992 em Den Haag em 87-anos, enterrar ..-11-1992 em Den Haag, Westduin, filha de Gerardus KAMPHORST (ver XIt) e Trijntje KOOIMAN.
Casamento em 25-anos em 27-08-1930 com Hendrik Jan PET, 26 anos, nascido em 04-06-1904 em Purmerend.
Deste casamento:
1.  Aldert, nascido ±1932.
2.  Gerardus, nascido ±1934.
3.  Willem, nascido ±1936.
4.  Maria Gerarda, nascida ±1938.

XIIae Jan Hendrik KAMPHORST, jachthavenexploitant/havenmeester, mede-exploitant sportwerf, nascido em 16-03-1908 em Den Haag (facçao: GK (NH)), faleceu em 12-01-1981 em Leiderdorp em 72-anos, filho de Gerardus KAMPHORST (ver XIt) e Trijntje KOOIMAN.
Esposada ..-07-1939 em Amsterdam-Sloterdijk, casamento em 31-anos em 09-08-1939 em Amsterdam-Sloterdijk com Uilkje STEIGENGA, 25 anos, nascida em 06-11-1913 em Workum, faleceu ..-04-1982 em Warmond.
Deste casamento:
1.  Oeg Uilkje (ver XIIIam).
2.  Gerardus (ver XIIIan).
3.  Martha (ver XIIIao).
4.  Tineke (ver XIIIap).

XIIIam Oeg Uilkje KAMPHORST, nascida em 20-05-1940 em Leiden, filha de Jan Hendrik KAMPHORST (ver XIIae) e Uilkje STEIGENGA.
Casamento em 19-anos em 21-04-1960 em Warmond com Marinus Jacobus ZWAAN, 22 anos, nascido em 20-01-1938 em Leiden.
Deste casamento:
1.  Alexander Paul, nascido em 19-11-1960 em Leiden.
2.  Bianca Caroline, nascida em 24-10-1964 em Leiden.

XIIIan Gerardus KAMPHORST, rijksambtenaar, nascido em 09-05-1941 em Leiden, filho de Jan Hendrik KAMPHORST (ver XIIae) e Uilkje STEIGENGA.
Casamento em 21-anos em 12-07-1962 em Leiden com Cornelia PLAIZIER, 21 anos, nascida em 07-07-1941 em Leiden.
Deste casamento:
1.  Karin (ver XIVu).
2.  Marcel, nascido em 09-02-1965.
3.  Eric (ver XIVv).

XIVu Karin KAMPHORST, studie personeelsmanagement ISBW, HRM medewerker, nascida em 12-05-1963 em Leiden, filha de Gerardus KAMPHORST (ver XIIIan) e Cornelia PLAIZIER.
Coabitaçao ±1993 com Jerome Quinten FLOHR, nascido em 18-03-1956.
A partir desta relaçao:
1.  Cherise Quirina, nascida em 19-03-1994.

XIVv Eric KAMPHORST, ambtenaar Hoogheemraadschap Rijnland, nascido em 02-01-1969 em Leiden, filho de Gerardus KAMPHORST (ver XIIIan) e Cornelia PLAIZIER.
Casamento em 26-anos em 29-06-1995 em Alphen aan den Rijn com Cornelia Yen Li BUSSCHER, 28 anos, nascida em 13-09-1966 em Gorinchem.
Deste casamento:
1.  Frits Gerardus Coenraad, nascido em 19-02-2002.
2.  Bas, nascido em 24-12-2003.

XIIIao Martha KAMPHORST, nascida em 20-07-1949 em Warmond, filha de Jan Hendrik KAMPHORST (ver XIIae) e Uilkje STEIGENGA.
Casamento em 19-anos em 12-12-1968 em Leiden com Cornelis WESTERHOVEN, 23 anos, nascido em 04-07-1945 em Leiden.
Deste casamento:
1.  Erica, nascida em 28-08-1971 em Leiden.
2.  Arjen, nascido em 08-06-1974 em Leiden.

XIIIap Tineke KAMPHORST, nascida em 06-08-1950 em Warmond, filha de Jan Hendrik KAMPHORST (ver XIIae) e Uilkje STEIGENGA.
Casamento em 19-anos em 02-07-1970 em Warmond com Johan van ZELST, 24 anos, nascido em 29-12-1945 em Leiden.
Deste casamento:
1.  Michel, nascido em 20-12-1970 em Leiden.
2.  Jacques, nascido em 19-07-1974 em Leiden.

XIu Maria Gerarda KAMPHORST, nascida em 09-07-1876 em Hierden (Harderwijk), faleceu em 21-03-1935 em Purmerend em 58-anos, filha de Hendrik Jan KAMPHORST (ver Xk) e Maria Gerarda van BLANKESTEIJN.
Casamento em 24-anos em 01-11-1900 em Purmerend com Willem PET, 27 anos, horlogemaker, marktmeester, nascido em 17-11-1872 em Purmerend, faleceu em 23-07-1973 em Doorn em 100-anos.
Deste casamento:
1.  Aldert, nascido em 16-10-1901 em Purmerend.
2.  Hendrik Jan, nascido em 04-06-1904 em Purmerend.
3.  Maria Gerarda, nascida em 20-09-1914 em Purmerend.

XIv Henrieka Johanna KAMPHORST (Henrieka Joanna), nascida em 20-12-1882 para 03.00 hora em Renswoude (declaraçao: Jan van Beek, Teunis van Altena), faleceu em 09-03-1959 para 18:40 hora em Breda em 76-anos, enterrar ..-03-1909 em Den Haag, filha de Hendrik Jan KAMPHORST (ver Xk) e Maria Gerarda van BLANKESTEIJN.
Casamento em 23-anos em 02-05-1906 em Den Haag com Marinus Leo Stephanus OUDEWAAL, 27 anos, lijstenmaker, spiegelfabrikant, gepensioneerd treinbestuurder, nascido em 26-12-1878 em Wassenaar, faleceu em 21-07-1962 em Breda em 83-anos, filho de Hermanus OUDEWAAL e Wilhelmina van der BIJL.
Deste casamento:
1.  levenloos, nascida ±1909.
2.  Hendrik Jan Wilhelm (Henk) (ver XIIaf).
3.  Hermanus Marinus (Herman), nascido em 24-09-1912 em Stompwijk, vlgs. A. Kamphorst geb. te Veur (Leidschendam).
4.  Maria Gerarda (Riet), nascida em 19-04-1919 em Voorburg.

XIIaf Hendrik Jan Wilhelm (Henk) OUDEWAAL, nascido em 20-07-1910 em Stompwijk, vlgs. A. Kamphorst geb. te Veur (Leidschendam), faleceu em 05-08-1944 em Vught/Rijswijk em 34-anos, volgens Digitale Stamdboom overleden 04-09-1944 te Rijswijk, filho de Marinus Leo Stephanus OUDEWAAL, lijstenmaker, spiegelfabrikant, gepensioneerd treinbestuurder, e Henrieka Johanna KAMPHORST (Henrieka Joanna) (ver XIv).
Casamento ca. 1935 com Cornelia JANSEN, nascida ±1910.
Deste casamento:
1.  Gerard Rijk, nascido em 31-10-1942 em Rijswijk.

Xl Elbertus KAMPHORST, palfrenier, koetsier, nascido em 29-11-1844 em Oldebroek, faleceu em 19-04-1923 em Zeist em 78-anos, filho de Gerrit Gijsbertse KAMPHORST (ver IXo) e Gerritje van MEERTEN (Gerrigje van Leusden, Gerritje Vonk).
Esposada ..-10-1869 em Zeist, casamento em 24-anos em 28-10-1869 em Zeist com Cornelia van TELLINGEN, 22 anos, nascida em 21-12-1846 em Zeist, faleceu em 24-04-1922 em 75-anos, filha de Geurt van TELLINGEN e Maria KLOMP.
Deste casamento:
1.  Gerritje (ver XIw).
2.  Geurt (ver XIx).
3.  Maria, nascida em 19-03-1874 em Zeist.
4.  Gerrit, nascido em 10-02-1878 em Utrecht, faleceu em 09-08-1879 em Utrecht em 1-anos.
5.  Pieternella, nascida em 11-05-1880 em Zeist, faleceu em 15-07-1880 em Utrecht, 65 dias.
6.  Pieternella, nascida em 01-01-1883 em Maarsseveen, faleceu em 23-04-1975 em Zeist em 92-anos, enterrar em 28-04-1975 em Zeist (Algemene Begraafplaats).
Casamento em 23-anos em 08-11-1906 em Utrecht com Anthonij (Anton) BUSSCHE, 26 anos, nascido em 09-05-1880 em Zeist, faleceu em 13-01-1953 em Zeist em 72-anos, enterrar ..-01-1953 em Zeist, filho de Christiaan BUSSCHE e Klaasje de LIEFDE.
7.  Gijsbertha, kinderjuffrouw, nascida em 06-06-1886 em Utrecht.
Casamento ca. 1910 com F. van LEEUWEN, nascido ±1885.

XIw Gerritje KAMPHORST, nascida em 07-05-1870 em Zeist, faleceu em 17-12-1955 em 's-Gravenmoer em 85-anos, filha de Elbertus KAMPHORST (ver Xl) e Cornelia van TELLINGEN.
Casamento em 29-anos em 01-11-1899 em Utrecht com Cornelis SLUIJK, 30 anos, tuinier, nascido em 31-01-1869 em Ginneken en Bavel, faleceu em 21-11-1935 em 's-Gravenmoer em 66-anos, filho de Isaac Cornelis SLUIJK e Hendrina Catharina LIPS.
Deste casamento:
1.  Isaac Cornelis, nascido em 12-08-1901 em Geldrop.
2.  Elbertus, nascido em 12-06-1904 em Geldrop.
3.  Gerrit Cornelis, nascido em 14-03-1908 em Ginneken.
4.  Cornelia, nascida em 30-10-1910 em Ginneken.

XIx Geurt KAMPHORST, inwonend tuinknecht bij Lodder te Hoevelaken (1891-1895), spoorwegarbeider, nascido em 11-05-1872 em Zeist, faleceu em 14-04-1935 em Driebergen-Rijsenburg em 62-anos, enterrar ..-04-1935 em Driebergen. Geurt heeft volgens zijn kleindochter Cornelia gewerkt bij de spoorwegen te Utrecht. Daar verloor hij een been bij het rangeren. Waarschijnlijk kreeg hij daarna een invaliditeitspensioen. Het portret van Geurt is gemaakt in 1911. De kleindkinderen van Geurt en Teuntje herinneren zich hun grootmoeder als een klein dik dametje met zwarte en grijze lange jurken. Haar schoot was een geliefde kinderzitplaats. Zij had veel gevoel voor humor en schaterde vaak van het lachen. Filho de Elbertus KAMPHORST (ver Xl) e Cornelia van TELLINGEN.
Casamento em 33-anos em 10-08-1905 em Utrecht com Teuntje van der LEE, 29 anos, nascida em 04-12-1875, faleceu em 07-12-1963 em Driebergen em 88-anos, enterrar ..-12-1963 em Driebergen, filha de Jan van der LEE e Cornelia OTTERLO.
Deste casamento:
1.  Cornelia (ver XIIag).
2.  Elbertus (ver XIIah).

XIIag Cornelia KAMPHORST, nascida em 21-08-1906 em Utrecht, faleceu em 11-04-1970 em Driebergen em 63-anos, filha de Geurt KAMPHORST (ver XIx) e Teuntje van der LEE.
Casamento >1930 com J.Ph. HOUPST, nascido em 11-07-1908 em Utrecht, faleceu em 08-12-1944 em Kui Yae, China em 36-anos, enterrar ..-12-1944 em Driebergen.
Deste casamento:
1.  John, nascido em 11-01-1934.
2.  Theodora, nascida em 03-11-1935.

Elbertus KAMPHORST

Elbertus KAMPHORST

XIIah Elbertus KAMPHORST, officier Kon. Landmacht (1928), KNIL (1931), nascido em 07-03-1909 em Utrecht, batizado (GK) em Utrecht, faleceu em 10-12-1965 em Utrecht em 56-anos, enterrar ..-12-1965 em Driebergen. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, studeerde Elbertus senior te Delft in opdracht van het leger. Als officier werd hij daar in 1942 door de Duitsers krijgsgevangen genomen en in verschillende kampen ondergebracht. Hij had zijn gezin toen al naar zijn moeder in Driebergen gebracht. In 1944, toen bleek dat er in Driebergen niet meer genoeg eten te krijgen was, vertrok zijn vrouw Geertje echter met haar 5 kinderen naar het dorp Westeremden in de provincie Groningen. Daar woonde haar zuster, die getrouwd was met een dominee Hoegee. Voor Geertje's kinderen was deze verhuizing naar Groningen een spannende onderneming. De tocht ging over de IJsselbrug bij Zwolle en van daar verder met een trekschuit. Op 27 mei 1945 voegde Elbertus zich weer bij zijn gezin in Westeremden, gezond maar wel heel mager. Op 18 oktober 1945 vertrok Elbertus al weer naar Nederlands Indië. Zijn vrouw en kinderen volgden in 1947 met het passagiersschip Boissevain. In Semarang, Salatiga en Bandung maakten zij de tijd van de politionele acties mee. In 1950 keerde het gezin terug naar Nederland met het schip Nellie. Elbertus werd garnizoenscommandant te Garderen en werd later overgeplaatst naar Den Haag en Utrecht. In 1964 werd hij als kolonel gepensioneerd. Op een gezinsfoto van omstreeks 1955 staan van links naar rechts afgebeeld Cornelia Johanna, Theodora Gerarda Cornelia, moeder Geertje, Elbertus junior, Wietsche Josina, Hermina Theodora Hendrika Gerarda, vader Elbertus en Helena Wietsche Hermina (afb.22).
Elbertus ontving 24-11-1949 als majoor der infanterie de Koninklijke Onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden
, filho de Geurt KAMPHORST (ver XIx) e Teuntje van der LEE.
Esposada ..-09-1931 em Utrecht, casamento em 22-anos em 25-09-1931 em Utrecht com Geertje LENSTRA, 25 anos, admin.medewerkster Verkade fabriek Utrecht, nascida em 02-11-1905 em Steenwijk, faleceu em 30-03-1995 em Amersfoort em 89-anos, vlgs Arie Kamphorst ovl dd 30-04-1995, enterrar ..-04-1995 em Driebergen, filha de Hendrik LENSTRA e Hermina de BOER.
Deste casamento:
1.  Hermina Theodora Hendrika Gerarda (ver XIIIaq).
2.  Theodora Gerarda Cornelia (ver XIIIar).
3.  Helena Wietsche Hermina (ver XIIIas).
4.  Elbertus (Bertus) (ver XIIIat).
5.  Cornelia Johanna (ver XIIIau).
6.  Wietsche Josina (ver XIIIav).

XIIIaq Hermina Theodora Hendrika Gerarda KAMPHORST, onderwijzeres, nascida em 06-09-1932 em Magelang (Ned.Indië), batizado (GK) em Magelang, faleceu em 19-09-2003 em Tilburg em 71-anos, filha de Elbertus KAMPHORST (ver XIIah) e Geertje LENSTRA, admin.medewerkster Verkade fabriek Utrecht.
Casamento em 27-anos em 31-10-1959 em Utrecht com Johannes Petrus Christiaan MUL, 32 anos, ingenieur, nascido em 23-04-1927 em Gouda, filho de Christiaan MUL e Judith Francisca JANSEN.
Deste casamento:
1.  Marianne Ingrid, nascida em 16-06-1961 em Gouda.
2.  Ingrid Pauline, nascida em 21-10-1963 em Tilburg.
3.  Ineke Martine, nascida em 16-01-1967 em Tilburg.

XIIIar Theodora Gerarda Cornelia KAMPHORST, apothekersassistente, bibliothecaresse, nascida em 21-12-1933 em Bandoeng (Ned.Indië), faleceu em 21-05-2001 em Utrecht em 67-anos, enterrar em 25-05-2001 em Utrecht, filha de Elbertus KAMPHORST (ver XIIah) e Geertje LENSTRA, admin.medewerkster Verkade fabriek Utrecht.
Esposada ..-11-1956 em Vancouver, Canada, casamento em 22-anos em 30-11-1956 em Vancouver Canada, divorciada depois 17 ano em 03-04-1974 em Den Haag de Teunis VERSCHOOR, aannemer wegenbouw, nascido em 16-12-1934 em Zutphen, faleceu em 23-06-1974 em Waalwijk em 39-anos, enterrar em 28-06-1974 em Waalwijk NB.
Deste casamento:
1.  Judy Marlene (ver XIVw).
2.  Karin Brigitte (ver XIVx).

XIVw Judy Marlene VERSCHOOR, nascida em 13-06-1958 em Vancouver Canada, filha de Teunis VERSCHOOR, aannemer wegenbouw, e Theodora Gerarda Cornelia KAMPHORST (ver XIIIar).
Casamento ca. 1984 com Arnoldus Josephus Johannes DRIESSENS, nascido ±1958.
Deste casamento:
1.  Anne, nascida ±1987.

XIVx Karin Brigitte VERSCHOOR, nascida em 23-04-1965 em Waalwijk, filha de Teunis VERSCHOOR, aannemer wegenbouw, e Theodora Gerarda Cornelia KAMPHORST (ver XIIIar).
Coabitaçao ca. 1995 com Arjan van DIJK, nascido ±1965.
criança:
1.  Maarten VERSCHOOR, nascido ±1990.

XIIIas Helena Wietsche Hermina KAMPHORST, kleuterleidster, nascida em 16-09-1936 em Bandoeng (Ned.Indië), filha de Elbertus KAMPHORST (ver XIIah) e Geertje LENSTRA, admin.medewerkster Verkade fabriek Utrecht.
Casamento em 24-anos em 26-10-1960 em Georgetown, Ontario Canada com Harm Henk de KLEER, 28 anos, nascido em 07-06-1932 em Dedemsvaart.
Deste casamento:
1.  Robert John, nascido em 28-01-1963 em Brampton, Ontario Canada.
2.  George Elbert, nascido em 13-05-1964 em Brampton, Ontario Canada.
3.  Grace, nascida em 14-05-1966 em Orangeville, Ontario Canada.
4.  July Ann, nascida em 27-04-1971 em Orangeville, Ontario Canada.

XIIIat Elbertus (Bertus) KAMPHORST, landbouwkundig ingenieur en leraar landbouwscholen, nascido em 27-04-1939 em Delft, batizado (GK) em Delft, faleceu em 15-03-1995 em Amersfoort em 55-anos, enterrar ..-03-1995 em Bilthoven Den en Rust, filho de Elbertus KAMPHORST (ver XIIah) e Geertje LENSTRA, admin.medewerkster Verkade fabriek Utrecht.
Casamento em 24-anos em 19-02-1964 em Bilthoven com Elske Tine (Elsje) WINSEMIUS, analiste, nascida ±1940 em Bilthoven.
Deste casamento:
1.  Margaretha Else, nascida em 26-04-1967 em Wageningen.
2.  Agnes Maaike Else, nascida em 09-01-1969 em Dronten.
3.  Elbertus Gerard, nascido em 27-12-1971 em Bilthoven.

XIIIau Cornelia Johanna KAMPHORST, welzijnswerkster, nascida em 22-04-1942 em Driebergen, batizado (GK) em Driebergen, filha de Elbertus KAMPHORST (ver XIIah) e Geertje LENSTRA, admin.medewerkster Verkade fabriek Utrecht.
Casamento em 24-anos em 12-08-1966 em Driebergen, divorciada depois 18 ano em 12-08-1984 em Baarn de Pieter ELFFERICH, welzijnswerker, nascido em 09-07-1937 em Delft, filho de Dirk ELFFERICH e Jannetje van MAARTENSDIJK.
Deste casamento:
1.  Ronald Peter (ver XIVy).
2.  Helewiese Johanna, nascida em 12-04-1971 em Voorthuizen.

XIVy Ronald Peter ELFFERICH, nascido em 07-10-1969 em Voorthuizen, filho de Pieter ELFFERICH, welzijnswerker, e Cornelia Johanna KAMPHORST (ver XIIIau).
Casamento em 29-anos em 02-09-1999 com Eskil ZIEKMAN, 28 anos, nascida em 19-10-1970 em Enschede.
Deste casamento:
1.  Yip, nascido em 20-12-1999 em Amsterdam ?
2.  Sven, nascido em 22-10-2001 em Amsterdam.

XIIIav Wietsche Josina KAMPHORST, secretaresse, nascida em 25-02-1946 em Zeist, batizado (GK) em 17-03-1946 em Driebergen, faleceu em 10-02-1998 em Baarn em 51-anos, enterrar ..-02-1998 em Baarn, filha de Elbertus KAMPHORST (ver XIIah) e Geertje LENSTRA, admin.medewerkster Verkade fabriek Utrecht.
Casamento em 26-anos em 22-04-1972 em Mountain Lakes NJ, USA com Robert O'DONOGUE, nascido ±1945 em USA.
Deste casamento:
1.  Eric John, nascido em 10-05-1973 em Marshfield, USA.
2.  Brigitte, nascida em 10-08-1974 em Lowell, USA.

IXp Breunis Gijsberts KAMPHORST, landbouwer, arbeider, nascido em 20-09-1812 em Leusden, faleceu em 29-05-1888 para 22.00 hora em Amersfoort em 75-anos, filho de Gijsbert Gerritsen KAMPHORST (ver VIIIf) e Elbertje Breunissen van BOEGSCHOTEN (Egberta van Kommer(en)), landbouwster.
Casamento em 40-anos em 02-02-1853 em Amersfoort com Maartje (Martje) van BEEK (Marritje), 30 anos, dienstbode, nascida em 18-07-1822 em Barneveld, faleceu em 05-01-1887 em Amersfoort em 64-anos, filha de Aart Evertsen van BEEK, landbouwer, e Wijmpje Gerrits van LEIJENHORST.
Deste casamento:
1.  Arie (Aart) (ver Xm).
2.  Gijsbert, tuinman, nascido em 12-08-1853 para 15.00 hora em Amersfoort, 14-08-1853 volgens bevolkingsregister (facçao: N.H. later GK), faleceu em 07-02-1919 para 13.30 hora em Amersfoort em 65-anos.

Xm Arie (Aart) KAMPHORST, timmerman, tuinman, rozenkweker en handelaar in fruit te Amersfoort, nascido em 12-08-1853 para 17.30 hora em Amersfoort, 14-08-1853 volgens bevolkingsregister (facçao: N.H.), faleceu em 12-08-1900 em Amersfoort em 47-anos. De eerste afbeelding toont een paard en wagen, waarmee in 1890 de gemeentereinigng van Amersfoort was uitgerust (afb. 7). De huizen in de achtergrond stonden aan de Driest, die later werd omgedoopt tot Nijverheidsweg. Arie Kamphorst woonde in het links afgebeelde huis. De tweede afbeelding is de rouwkaart die werd rondgestuurd na het overlijden van Arie's weduwe Gerritje Wallet (afb.8).
18/7/1911:
Boedelbeschrijving i.v.m. het overlijden van het echtpaar Geertje van de Kamp op 1 december 1883 en Barend of Berend Wallet op 11 april 1911, beiden te Voorthuizen. Hun erfgenamen zijn zes kinderen: Gerritje Wallet, zonder beroep, weduwe van Aart Kamphorst, wonende te Amersfoort; Aart van Surksum, landbouwer te Putten, gehuwd met Evertje Wallet; Barend Wallet, landbouwer, wonend te Putten; Marinus Wallet, landbouwer, wonend te Voorthuizen; Aaltje Wallet, zonder beroep, wonend te Voorthuizen; en Andries Wallet, landbouwer, wonend te Voorthuizen. Tot de nalatenschap behoort o.a. het boerenplaatsje "de Oude Mars" onder Voorthuizen.
Filho de Breunis Gijsberts KAMPHORST (ver IXp) e Maartje (Martje) van BEEK (Marritje), dienstbode.
Esposada em 09-10-1884 em Amersfoort, casamento em 31-anos em 29-10-1884 em Amersfoort com Gerritje WALLET, 22 anos, dienstbode, nascida em 17-05-1862 em Barneveld, volgens Bevolkingsregister Amersfoort geb. 19-05-1862 (facçao: Geref.), faleceu em 28-01-1953 em Amersfoort em 90-anos, enterrar em 31-01-1953 em Amersfoort, filha de Barend WALLET (Berend), dagloner, e Geertje van de KAMP.
Deste casamento:
1.  Marretje (ver XIy).
2.  Geertruida (Gerda) (ver XIz).
3.  Berendina (Dina) (ver XIaa).
4.  Aartje, dienstbode, nascida em 02-04-1891 em Amersfoort (facçao: Geref., later N.H.).
Casamento ca. 1917 com Hendrik BEETS, banketbakker, nascido ±1866 em Beemster, faleceu em 26-05-1953 em Amersfoort, filho de Cornelis BEETS, landman, e Maartje RUIJTER.
5.  Gerritje (Gerrie), dienstbode bij bakker van Ommeren en Woudstra in Amersfoort, nascida em 14-04-1893 para 02.00 hora em Amersfoort (facçao: Geref.).
Casamento ca. 1920 com Wim van DOKKUM, nascido ±1896.
6.  Breunis (Breus) (ver XIab).
7.  Arie (ver XIac).
8.  Barend, nascido em 20-03-1899 para 00.30 hora em Amersfoort (facçao: Geref.), faleceu em 18-12-1903 para 12.30 hora em Amersfoort em 4-anos.

XIy Marretje KAMPHORST, dienstbode, nascida em 26-09-1885 para 02.00 hora em Amersfoort (facçao: Geref.), faleceu em 13-04-1955 em Amersfoort em 69-anos, filha de Arie (Aart) KAMPHORST (ver Xm) e Gerritje WALLET, dienstbode.
Casamento em 31-anos em 15-03-1917 em Amersfoort com Barend GERRITSEN, kruidenier, stoker, nascido ±1891 em Ede, filho de Hermanus GERRITSEN, fabrieksarbeider, e Willemina van BINSBERGEN, fabrieksarbeidster.
Deste casamento:
1.  Hermanus, nascido ±1919 em Bodegraven, faleceu em 05-03-1922 em Amersfoort.
2.  Barend, nascido ..-06-1925 em Amersfoort.

XIz Geertruida (Gerda) KAMPHORST, dienstbode, nascida em 03-03-1887 em Amersfoort (facçao: Geref.), filha de Arie (Aart) KAMPHORST (ver Xm) e Gerritje WALLET, dienstbode.
Casamento em 19-anos em 26-07-1906 em Amerongen, vlgs. E. Visscher gehuwd te Baarn com Hendrik Willem BAUER, 43 anos, officier administratie bij de marine/referendaris Min. van O&W, nascido em 15-02-1863 em 's-Gravenhage, faleceu em 21-11-1937 em Amersfoort em 74-anos, filho de Willem Hendrik BAUER, huisonderwijzer Frans en Duits, vertaler, e Geertruida Johanna BRACK.
Deste casamento:
1.  Hendrik Willem Gerardus, nascido ..-07-1907 em Soest.
2.  Marius Gerardus Martinus, nascido ..-11-1910 em Baarn.

XIaa Berendina (Dina) KAMPHORST, dienstbode (1913) bij A. van Genderen, nascida em 20-09-1889 para 05.00 hora em Amersfoort (facçao: Geref.), faleceu >1953. Berendina's dochter Berendina werd waarschijnlijk geboren voordat haar moeder in het huwelijk trad met Aart van Ginderen. Zij werd weliswaar op 18-03-1913 te Amersfoort door haar natuurlijke vader erkend, maar diens naam werd daarbij niet bekend gemaakt. Ook werd zij niet geëcht door haar stiefvader Aart van Ginderen. In 1941 moest Hielle Kootstra van de Duitse bezetter aantonen dat hij geen Joods bloed had. Dit hield in dat hij de genealogische gegevens van zijn ouders en voorouders moest invullen in een voorgedrukt formulier. Door deze zogenaamde niet-joodverklaring te ondertekenen kon hij zijn aanstelling bij nde marechaussee behouden. Filha de Arie (Aart) KAMPHORST (ver Xm) e Gerritje WALLET, dienstbode.
Casamento >1913 em Amersfoort ? Marido é Aart van GINDEREN, timmerman/aannemer, nascido em 06-10-1883 em Valil (facçao: GK), faleceu em 12-11-1926 em Nijmegen em 43-anos.
Deste casamento:
1.  Berendina KAMPHORST (ver XIIai).

XIIai Berendina KAMPHORST, nascida em 03-03-1913 em Amersfoort, n.b. bij acte van 18-03-1913, nr. 151 BS Amersfoort is Berendina erkend. Naam vader nog niet openbaar. Batizado (GK (later NH)) em Amersfoort, filha de Aart van GINDEREN, timmerman/aannemer, e Berendina (Dina) KAMPHORST (ver XIaa).
Esposada ..-04-1941 em Groningen, casamento em 28-anos em 21-05-1941 em Groningen com Hiele KOOTSTRA, 26 anos, marechaussee, nascido em 31-01-1915 em Halsteren (facçao: GK).
Deste casamento:
1.  ? Nascida ..-06-1946 em Groningen.

XIab Breunis (Breus) KAMPHORST, galvaniseur, metaalslijper, nascido em 03-03-1896 em Amersfoort (facçao: Geref.), faleceu em 03-07-1965 em Amersfoort em 69-anos, enterrar em 07-07-1965 em Amersfoort (Rusthof). Uit een ontslagbewijs d.d. 1 oktober 1936 blijkt dat Breunis senior tot zijn veertigjarige leeftijd dienstplichtig was (afb.15).
Breunis senior was als galvaniseur in dienst bij de motoren- en rijwielenfabriek Eysink te Amersfoort. In 1908 betrokken bij de reparatie van een vliegwiel van de eerste Eysink auto. De draaibank, waarmee de reparatie werd uitgevoerd, werd nog aangedreven door een stoomketel. Stichtte in 1923 zijn eigen galvaniseerbedrijf, waarin hij metalen artikelen verchroomde en vernikkelde. Zijn jongste zonen Gerrit Gijsbertus en Breunis kwamen al in dienst bij het bedrijf toen zij 14 jaar waren. Gerrit Gijsbertus ging in de nikkel- en chroomafdeling werken en Breunis in de polijstinrichting. Toen Breunis senior in 1965 overleed, zetten de 2 broers het bedrijf samen voort. Op de foto van het bedrijf staan van links naar rechts Breunis' zoon Arie, zijn schoonvader Gerrit Gijsbertus van Lunteren en zijn zoon Breunis (afb. 16). Op de voorgrond van deze foto is een knechtje bezig met polijsten. In 1942 werd er een familiefoto gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksjubileum van Breunis senior en Femma Alijda van Lunteren (afb.17). Daarop staan in de achtergrond van links naar rechts hun schoonzoon Maurits Nagtegaal, dochter Gerritje, schoonzoon Henk Brinckman, zoon Breunis, zoon Gerrit Gijsbertus en schoondochter Francina van de Blom. Op de voorgrond zitten van links naar rechts dochter Sophia, Breunis senior, Femma Alijda van Lunteren en zoon Arie.
Filho de Arie (Aart) KAMPHORST (ver Xm) e Gerritje WALLET, dienstbode.
Esposada (1) ..-03-1917 em Amerfsoort, casamento em 20-anos em 03-01-1917 em Amersfoort com Femma Alijda (Leida) van LUNTEREN, 21 anos, hoedenmodiste, nascida em 11-09-1895 em Haarlem, vlgs. A. Kamphorst geb. 08-09-1895 (facçao: Geref., later NH), faleceu em 13-01-1945 em Amersfoort em 49-anos, filha de Gerrit Gijsbertus van LUNTEREN, ploegbaas, meubelmaker, e Sophia BRUNSTING.
Casamento (2) em 49-anos em 19-09-1945 em Nieuwer-Amstel com Johanna (Jo) BRUNSTING, 41 anos, verloskundige, nascida em 29-03-1904 em Nieuwer-Amstel, faleceu em 01-08-1972 em Amersfoort em 68-anos, enterrar em 04-08-1972 em Amersfoort, Rusthof, filha de Otte BRUNSTING, tuinman, vrachtrijder, kruidenier, e Grietje SPLINTER.
A partir do primeiro casamento:
1.  Arie (ver XIIaj).
2.  Sophia, nascida em 26-03-1920 em Amersfoort, faleceu em 18-08-1920 em Amersfoort, 145 dias.
3.  Sophia (Fie) (ver XIIak).
4.  Gerritje (ver XIIal).
5.  Gerrit Gijsbertus (ver XIIam).
6.  Breunis (ver XIIan).

XIIaj Arie KAMPHORST, nascido em 04-12-1917 em Amersfoort, faleceu em 02-03-1970 em Ontario (CND) em 52-anos. De gezinsfoto is in 1960 gemaakt in Canada (afb.23). Daarop staan van links naar rechts Breunis, Tiny en Femma Alijda en zitten van links naar rechts George, moeder Francina en vader Arie.
De naam van Arie komt voor in de Inventaris van de archieven van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (1945-1958), met taakopvolgers en uitvoerende instanties (1945-1986); Deel III Personeelsdossiers. Plaats van tewerkstelling: Garderen, Centraal Bewarings- en Interneringskamp 'Milligen'/Amersfoort, Bewarings- en Verblijfskamp 'Laan 1914'/Rotterdam, Bewaringskamp 'Het Blauwe Huis'.
Filho de Breunis (Breus) KAMPHORST (ver XIab) e Femma Alijda (Leida) van LUNTEREN, hoedenmodiste.
Esposada ..-05-1942 em Westzaan, casamento em 24-anos em 02-06-1942 em Westzaan com Francina van de BLOM, 24 anos, nascida em 23-03-1918, faleceu em 27-02-1999 em Canada em 80-anos.
Deste casamento:
1.  Breunis Jan (ver XIIIaw).
2.  Tiny (ver XIIIax).
3.  Femma Alijda (ver XIIIay).
4.  George Francis (ver XIIIaz).

XIIIaw Breunis Jan KAMPHORST, nascido em 17-08-1944 em Amersfoort, faleceu em 30-11-2000 em Guelph ON, Canada em 56-anos, filho de Arie KAMPHORST (ver XIIaj) e Francina van de BLOM.
Casamento ca. 1969 com Henriette N. Nascida ±1944.
Deste casamento:
1.  Jessica, nascida em 04-10-1970.
2.  Jonah, nascido em 23-09-1979.

XIIIax Tiny KAMPHORST, nascida em 15-03-1946, faleceu em 28-11-1993 em Canada em 47-anos, filha de Arie KAMPHORST (ver XIIaj) e Francina van de BLOM.
Casamento ca. 1970 em Canada com Anthony BRACE, nascido ±1945.
Deste casamento:
1.  David, nascido em 01-10-1981 em Canada.

XIIIay Femma Alijda KAMPHORST, nascida em 11-09-1947, filha de Arie KAMPHORST (ver XIIaj) e Francina van de BLOM.
Casamento ca. 1970 em Canada com James Alexander NORTON, nascido ±1946.
Deste casamento:
1.  Jared, nascido em 05-08-1976 em Canada.
2.  Joshua, nascido em 05-08-1976 em Canada.

XIIIaz George Francis KAMPHORST, werkzaam voor RBC Insurance, nascido em 25-01-1958 em Canada, filho de Arie KAMPHORST (ver XIIaj) e Francina van de BLOM.
Casamento ca. 1990 em CND com Katherine N. Nascida ±1960.
Deste casamento:
1.  Ashley, nascida em 24-05-1993 em Canada.
2.  Emma, nascida em 21-10-1995.
3.  Olivia, nascida em 31-12-1996.

XIIak Sophia (Fie) KAMPHORST, nascida em 11-09-1921 em Amersfoort, batizado (GK) em Amersfoort, faleceu em 06-02-2007 em Bussum em 85-anos, enterrar ..-02-2007 em Bussum, filha de Breunis (Breus) KAMPHORST (ver XIab) e Femma Alijda (Leida) van LUNTEREN, hoedenmodiste.
Esposada ..-05-1942 em Amersfoort, casamento em 20-anos em 03-06-1942 em Amersfoort com Maurits A.W. NAGTEGAAL, 26 anos, magazijnbeheerder, nascido em 14-09-1915 em Amsterdam, faleceu em 15-01-1999 em Bussum em 83-anos, enterrar ..-01-1999 em Bussum, filho de Dirk NAGTEGAAL e Johanna Petronella MELCHERS.
Deste casamento:
1.  Dirk Maurits, nascido em 19-08-1947 em Bussum.
2.  Robbert Breunis, nascido em 23-08-1948 em Bussum.
3.  Eynart Cornelis, nascido em 10-10-1949 em Bussum.
4.  Johannis Bernard, nascido em 16-04-1951 em Bussum.
5.  Johanna Petronella, nascida em 27-04-1957 em Bussum.
6.  Mieke Femma Alijda, nascida em 30-10-1958 em Bussum.

XIIal Gerritje KAMPHORST, nascida em 05-11-1923 em Amersfoort (facçao: GK), faleceu em 22-07-2007 em Amersfoort em 83-anos, cremada ..-07-2007 em Amersfoort, filha de Breunis (Breus) KAMPHORST (ver XIab) e Femma Alijda (Leida) van LUNTEREN, hoedenmodiste.
Casamento (1) em 18-anos em 27-05-1942 em Amersfoort com Henk BRINCKMAN, 28 anos, bouwkundige, nascido em 06-04-1914 em Amsterdam, faleceu em 18-12-1973 em Amsterdam em 59-anos, filho de C. BRINCKMAN e Jannetje WAY.
Casamento (2) >1974 em Amsterdam com R.A. (Roel) ROOTH, ambtenaar, nascido ±1923, faleceu em 16-02-1993 em Kampen, enterrar em 21-02-1993 em Amsterdam.
A partir do primeiro casamento:
1.  G.F.J. Nascida em 09-02-1944 em Amsterdam.
2.  A.C.S. Nascida em 19-03-1945 em Amsterdam.
3.  Joke, nascida em 16-04-1946 em Amsterdam.
4.  Jannie, nascida em 16-04-1946 em Amsterdam.

XIIam Gerrit Gijsbertus KAMPHORST, galvaniseur, nascido em 01-12-1926 em Amersfoort, batizado (GK) em Amersfoort, faleceu em 04-11-2005 em Amersfoort em 78-anos, enterrar ..-11-2005 em Amersfoort. Na het overlijden van hun vader zetten Gerrit Gijsbertus en zijn broer Breunis het galvaniseerbedrijf B. Kamphorst & Zonen voort. Het polijstwerk werd meer en meer uitbesteed aan andere bedrijven en de nikkel- en chroomafdeling werd geautomatiseerd. Het bedrijf produceerde onder meer vernikkelde en verchroomde zeepbakjes, handdoekenrekken, ramen-uitzetters, koffiezetmachines en kranen. Ook de blinkende sabels van de militairen en politie te paard, die ieder jaar met prinsjesdag te zien zijn, werden in het bedrijf vernikkeld. Gerrit Jan's zoon Breunis nam in 1990 de galvaniseerinrichting over. Op de gezinsfoto ziet men staand van links naar rechts Femma Alijda, Breunis en Jacob. Zittend van links naar rechts zijn afgebeeld Johanna, vader Gerrit Gijsbertus, Margriet, moeder Grietje met op haar schoot Gerda en Amelia Cornelia (afb.24). In 1975 lieten Gerrit Gijsbertus en zijn broer Breunis een nieuwe galvaniseerinrichting bouwen aan de Eemstraat te Amersfoort. Op de foto, die van de bouwwerkzaamheden gemaakt werd, ziet men links Breunis en rechts Gerrit Gijsbertus (afb.25).
De naam van Gerrit Gijsbertus komt voor in de Inventaris van de archieven van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (1945-1958), met taakopvolgers en uitvoerende instanties (1945-1986); Deel III Personeelsdossiers. Plaats van tewerkstelling: Amersfoort, Bewarings- en Verblijfskamp 'Laan 1914'/Rotterdam, Bewaringskamp 'Het Blauwe Huis'.
Filho de Breunis (Breus) KAMPHORST (ver XIab) e Femma Alijda (Leida) van LUNTEREN, hoedenmodiste.
Casamento em 26-anos em 14-01-1953 em Mijdrecht com Grietje BRUNSTING, 27 anos, winkelbediende, nascida em 21-12-1925 em Mijdrecht (De Hoef), filha de Jacob (Jaap) BRUNSTING, broodbakker, e Amelia Cornelia (Melie) VERBURG.
Deste casamento:
1.  Jacob (Jaap) (ver XIIIba).
2.  Femma Alijda (Lijda) (ver XIIIbb).
3.  Amelia Cornelia (Melie) (ver XIIIbc).
4.  Johanna (Jos) (ver XIIIbd).
5.  Breunis (Breunie) (ver XIIIbe).
6.  Margriet (ver XIIIbf).
7.  Gerda (ver XIIIbg).

XIIIba Jacob (Jaap) KAMPHORST, administrateur, financieel directeur REMU, nascido em 03-01-1954 em Amersfoort, batizado (GK) em Amersfoort, filho de Gerrit Gijsbertus KAMPHORST (ver XIIam) e Grietje BRUNSTING, winkelbediende.
Casamento em 23-anos em 27-04-1977 em Maarssen, casamento igreja em 27-04-1977 em Utrecht (Opstandingskerk) com Gonnie WERNER, 21 anos, nascida em 26-10-1955 em Utrecht, filha de J.G. WERNER e J. VERHOEVEN.
Deste casamento:
1.  Gerben Gijsbertus (ver XIVz).
2.  Judith (ver XIVaa).
3.  Sander, nascido em 30-04-1984 em Bodegraven.
4.  Marloes, nascida em 24-09-1987 em Bodegraven.
Casamento ca. 2005 com Gerko ? Nascido ±1985.

XIVz Gerben Gijsbertus KAMPHORST, planeconomm Stadinzicht, nascido em 20-07-1978 em Ede, filho de Jacob (Jaap) KAMPHORST (ver XIIIba) e Gonnie WERNER.
Casamento em 25-anos em 21-08-2003 em Utrecht com Pauline HELSLOOT, 25 anos, nascida em 25-07-1978 em Utrecht, filha de Marinus Herman (Rinus) HELSLOOT e Liselot de VRIES.
Deste casamento:
1.  Lieske, nascida em 26-10-2006 em Houten.
2.  Jelmer, nascido ±2013.

XIVaa Judith KAMPHORST, studeerde aan de Hogeschool Rotterdam, werkzaam bij Interparking, nascida em 19-10-1980 em Ede, filha de Jacob (Jaap) KAMPHORST (ver XIIIba) e Gonnie WERNER.
Casamento em 23-anos em 09-07-2004 em Rotterdam com Erik HOOGBRUIN, 26 anos, nascido em 16-02-1978 em Schiedam, filho de Hendrik Cornelis Jacobus HOOGBRUIN e Gerritje de GREEF.
Deste casamento:
1.  Jesper, nascido em 03-12-2006 em Rotterdam.

XIIIbb Femma Alijda (Lijda) KAMPHORST, nascida em 22-05-1955 em Amersfoort, batizado (GK) em Amersfoort, filha de Gerrit Gijsbertus KAMPHORST (ver XIIam) e Grietje BRUNSTING, winkelbediende.
Casamento em 24-anos em 30-05-1979 em Amersfoort, casamento igreja em 30-05-1979 em Amersfoort (de Kandelaar) com Erik MOUISSIE, 24 anos, predikant, nascido em 22-03-1955 em IJmuiden, gem. Velsen, filho de J. MOUISSIE e S. ALTENA.
Deste casamento:
1.  Sjoerd, nascido em 11-03-1980 em Kampen.
2.  Rik, nascido em 14-05-1981 em Kampen.
3.  Jo Jan, nascido em 02-05-1983 em Bodegraven.
4.  Marije, nascida em 18-12-1985 em Bodegraven.

XIIIbc Amelia Cornelia (Melie) KAMPHORST, nascida em 27-04-1957 em Amersfoort, vlgs. E. Visscher geb. 26-04-1957, batizado (GK) ..-05-1957 em Amersfoort, filha de Gerrit Gijsbertus KAMPHORST (ver XIIam) e Grietje BRUNSTING, winkelbediende.
Casamento em 23-anos em 19-09-1980 em Schiedam, 19-07-1977 te Oostenrijk verloofd, casamento igreja em 19-09-1980 em Ermelo (GK) com Jan van WOLFSWINKEL, 23 anos, technisch tekenaar, nascido em 07-08-1957 em Schiedam, filho de L. van WOLFSWINKEL.
Deste casamento:
1.  Rolf, nascido em 12-05-1982 em Rotterdam.
2.  Miriam, nascida em 05-04-1984 em Rotterdam.
3.  Laura, nascida em 23-07-1988 em Rotterdam.

XIIIbd Johanna (Jos) KAMPHORST, admin.medewerkster, nascida em 06-02-1959 em Amersfoort, batizado (GK) ..-02-1959 em Amersfoort, filha de Gerrit Gijsbertus KAMPHORST (ver XIIam) e Grietje BRUNSTING, winkelbediende.
Esposada em 12-12-1981 em Amersfoort, casamento em 24-anos em 29-04-1983 em Amersfoort, casamento igreja em 29-04-1983 em Amersfoort (GK) com Eise DOUMA, 23 anos, hoofd afdeling accountants, nascido em 10-12-1959 em Harderwijk, filho de Meile DOUMA e M.J.G. (Juul) VISSER.
Deste casamento:
1.  Mark, nascido em 31-03-1985 em Amersfoort.
2.  Jeroen, nascido em 12-02-1987 em Amersfoort.

XIIIbe Breunis (Breunie) KAMPHORST, galvaniseur, nascido em 08-08-1960 em Amersfoort, batizado (GK) em Amersfoort, filho de Gerrit Gijsbertus KAMPHORST (ver XIIam) e Grietje BRUNSTING, winkelbediende.
Casamento em 33-anos em 17-11-1993 em Amersfoort, casamento igreja em 17-11-1993 em Amersfoort (Martuskerk) com Annemieke ZEGERS, 25 anos, nascida em 27-07-1968 em Amersfoort, filha de F. ZEGERS e L. van de BIJL, 31-5-1993 te Amersfoort verloofd.
Deste casamento:
1.  Samuël, nascido em 27-10-1994 em Amersfoort.
2.  Naomi, nascida em 18-01-1996 em Amersfoort.
3.  David, nascido em 11-04-1997 em Hoogland.
4.  Hanna, nascida em 03-10-1999 em Amersfoort.

XIIIbf Margriet KAMPHORST, nascida em 27-12-1963 em Amersfoort, batizado (GK) ..-12-1963 em Amersfoort, filha de Gerrit Gijsbertus KAMPHORST (ver XIIam) e Grietje BRUNSTING, winkelbediende.
Casamento em 21-anos em 04-06-1985 em Amersfoort, casamento igreja em 04-06-1985 em Amersfoort (GK) com Robert (Rob) ZAAGMAN, 21 anos, personeelsmanager te Axel, nascido em 01-08-1963 em Griekenland, filho de K.P. ZAAGMAN e R. MEINEMA.
Deste casamento:
1.  Carolien Christina, nascida em 13-10-1991 em Purmerend.
2.  Stan, nascido em 06-08-1995 em Hulst.

XIIIbg Gerda KAMPHORST, nascida em 25-05-1966 em Amersfoort, vlgs. A. Kamphorst geb. d.d. 24-05-1966, batizado (GK) ..-05-1966 em Amersfoort, filha de Gerrit Gijsbertus KAMPHORST (ver XIIam) e Grietje BRUNSTING, winkelbediende.
Casamento em 23-anos em 03-05-1990 em Amersfoort, divorciada ca. 2005 de Hans BURGHOUT, verhuizer, nascido em 20-08-1958 em Amersfoort, filho de H. BURGHOUT e G. VERHAGE.
Deste casamento:
1.  Johnny, nascido em 11-06-1992 em Amersfoort.
2.  Bryan, nascido em 16-07-1994 em Amersfoort.
3.  Lindsey, nascida em 16-10-1999 em Amersfoort.

XIIan Breunis KAMPHORST, galvaniseur, metaalslijper, nascido em 24-10-1932 em Amersfoort (facçao: GK Vrijgemaakt), faleceu em 25-05-2011 em Amersfoort em 78-anos, enterrar em 01-06-2011 em Leusden, Rusthof. De Gereformeerde Kerken "Vrijgemaakt", waartoe Breunis senior met zijn gezin behoorde, heten zo omdat zij zich in 1944 hebben vrijgemaakt van bepaalde synodale besluiten betreffende de leer en de kerkregering. Filho de Breunis (Breus) KAMPHORST (ver XIab) e Femma Alijda (Leida) van LUNTEREN, hoedenmodiste.
Casamento em 23-anos em 25-01-1956 em Amersfoort com Jannigje (Jannie) REEMST, dienstmeisje (1956), nascida ±1932, filha de Gerrit REEMST e Antje van de KAMP.
Deste casamento:
1.  Anja, nascida ..-10-1956 em Amersfoort, faleceu em 03-03-1957 em Amersfoort, enterrar em 06-03-1957 em Amersfoort (Rusthof).
2.  Antje (Anja) (ver XIIIbh).
3.  Femma Aleida (Lijda) (ver XIIIbi).
4.  Johanna (Hanneke) (ver XIIIbj).
5.  Marja, verpleegkundige, nascida em 12-11-1963 em Amersfoort, batizado (GK Vrijgemaakt) em 01-12-1963 em Amersfoort.
Casamento em 37-anos em 06-04-2001 em Zwolle com Andre J. AMORAAL, 40 anos, directeur luchtvrachtbedrijf, nascido em 09-08-1960 em Rotterdam, filho de Jan Mennes AMORAAL e Elizabeth Pieternella (Bep) van DALEN.
6.  Breunis (Breunie), service coördinator, projectleider, integraal adviseur/senior projectleider technisch beheer INNAX, nascido em 14-08-1965 em Amersfoort, batizado (GK Vrijgemaakt) ..-08-1965 em Amersfoort.
Casamento em 25-anos em 21-03-1991 em Nijkerk, casamento igreja em 21-03-1991 em Nijkerk (GK) com Helena Cornelia (Helen) van OOST, 22 anos, medewerkster personeelszaken, nascida em 05-06-1968 em Rotterdam, filha de Adriaan van OOST e Helena Cornelia HOLLAAR.
7.  Gerrit (Gert) (ver XIIIbk).

XIIIbh Antje (Anja) KAMPHORST, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, nascida em 12-09-1957 em Amersfoort, batizado (GK Vrijgemaakt) em Amersfoort, filha de Breunis KAMPHORST (ver XIIan) e Jannigje (Jannie) REEMST, dienstmeisje (1956).
Coabitaçao (1) ca. 1976 com Henk MOLLEMA, nascido ±1956, op 2 april 1976 te Amersfoort verloofd.
Casamento (2) em 20-anos em 27-04-1978 em Hoevelaken, casamento igreja em 27-04-1978 em Amersfoort com Cornelis Mennes (Kees) AMORAAL, 21 anos, wiskundeleraar, nascido em 29-07-1956 em Rotterdam, filho de Jan Mennes AMORAAL e Elizabeth Pieternella (Bep) van DALEN, op 24-12-1977 verloofd.
A partir do segundo casamento:
1.  Jannigje (Ryanne), nascida em 25-07-1980 em Amersfoort.
2.  Elizabeth (Elyse), nascida em 28-06-1983 em Spijkenisse.
3.  Jan Mennes, nascido em 15-04-1986 em Spijkenisse.

XIIIbi Femma Aleida (Lijda) KAMPHORST, verpleegkundige, nascida em 01-02-1959 em Amersfoort (facçao: GK Vrijgemaakt), filha de Breunis KAMPHORST (ver XIIan) e Jannigje (Jannie) REEMST, dienstmeisje (1956).
Casamento em 22-anos em 30-10-1981 em Hoevelaken, casamento igreja em 01-11-1981 em Ede (GK) com Johannes KUIJSTEN, 26 anos, manager gezondheidszorg, nascido em 11-02-1955 em Utrecht, filho de Willem Cornelis KUIJSTEN e Suzanna VERBURG.
Deste casamento:
1.  Willem Cornelis, nascido em 31-07-1982 em Rotterdam.
2.  Breunis, nascido em 15-01-1984 em Rotterdam.
3.  Reinier Goris, nascido em 20-06-1985 em Rotterdam.
4.  Jannigje (Jannie), nascida em 06-07-1987 em Rotterdam.
5.  Maarten Theodorus, nascido em 29-12-1988 em Rotterdam.

XIIIbj Johanna (Hanneke) KAMPHORST, bejaardenverzorgster, nascida em 24-08-1960 em Amersfoort (facçao: GK Vrijgemaakt), filha de Breunis KAMPHORST (ver XIIan) e Jannigje (Jannie) REEMST, dienstmeisje (1956).
Casamento em 21-anos em 16-12-1981 em Amersfoort, casamento igreja em 16-12-1981 em Amersfoort (GK) com Berend Jan (Ben) de BOER, 21 anos, officemanager, nascido em 06-11-1960 em Oldebroek, filho de Jaap de BOER e Liesbeth DELHAAS, op 27-6-1981 te Amersfoort verloofd.
Deste casamento:
1.  Marijke Elizabeth, nascida em 24-11-1982 em Zeist.
2.  Mirjam, nascida em 29-07-1984 em Zeist.
3.  Baukje, nascida em 11-10-1985 em Zeist.
4.  Sybren Sjoerd, nascido em 28-09-1990 em Amersfoort.


primeira página    página anterior    Página 3 de 22 páginas próxima página    última folha

Homepage | E-mail